Logo: Skogduft Motell

Logo for et lite motell i Eidsvåg, Møre og Romsdal